BARSCO - František Zůbek
Vajanského 11, Skalica 909 01

Tel.: 0904 407 178
E-mail: info@barsco.pro

IČO: 47992557

Výkopové práce

Vykonávame výkopy základov a základových pásov. Realizujeme všetky výkopy, stavebné jamy akejkoľvek veľkosti a hĺbky a to aj v priestoroch nedostupných pre veľké mechanizmy.

 • zemné práce od najmenších po rozsiahle
 • bágrovanie  základov a inžinierskych sietí
 • výkopové práce pri budovanie kanalizácie
 • strhnutie terénu a ornice
 • výkopy bazéna
 • zhrnutie zeminy, ornice, zásypového materiálu, úprava terénu
 • nakladanie sypkého materiálu, piesok, hlina, drť, recyklát

Báger Caterpillar 301.8C

 • maximálna hĺbka výkopu 2,3m
 • hydraulická svahovka 100cm
 • lyžice 30cm a 50cm
 • minimálna priechodná šírka 98cm

Možnost prác nielen v blízkom okolí Skalice.